MUDr. Ilona DIVÁCKA, MBA
Vodopad.cz

Návykové a impulzivní poruchy

Patologické hráčství, patologické zakládání požárů, kleptománie

PATOLOGICKÉ HRÁČSTVÍ

 • Opakované epizody hráčství, které dominují v životě jedince na úkor sociálních, rodinných a materiálních hodnot a vedou k zadlužení.
 • Lidé s touto poruchou (slangově "gembleři") mohou riskovat své zaměstnání, zadlužit se, lhát, porušovat zákon (padělání, podvody, krádeže), aby získali peníze nebo unikli placení dluhů. Popisují intenzivní puzení ke hře, jsou zcela zaujati myšlenkami na hraní nebo okolnostmi, které tuto činnost doprovázejí. Hrají bez ohledu na prohrané částky peněz. Čím více ztrácejí, tím více hrají. Patologický hráč cítí neodolatelné napětí ve chvíli, kdy má možnost hrát.
 • Porucha je častější u mužů a zhoršuje se při stresu.
 • Léčba: Je zahajována až v okamžiku, kdy postižený definuje svoje chování jako problémové.
 • Individuální psychoterapie, metody podobné těm, které se používají při odvykání návykovým látkám.

PATOLOGICKÉ ZAKLÁDÁNÍ POŽÁRŮ (PYROMÁNIE)

 • Opakované zakládání nebo pokusy o zakládání požárů bez zřetelného motivu nebo abnormální zájem o předměty se vztahem k ohni a hoření.
 • Jedná se o vzácnou poruchu, která se častěji vyskytuje u mužů než u žen. U dospělých pyromanů se najdou začátky jejich patologického chování už v dětství.
 • Pyromani jsou fascinováni zakládáním požárů a sledování hořících věcí. Jediným motivem zakládáním požárů je sebeuspokojení, nesledují finanční prospěch. Často bývají diváky u požárů, hlásí se jako dobrovolní hasiči. Jsou si vědomi nebezpečnosti svého jednání, ale nejsou schopni odolat nutkání založit oheň. Obvykle se bojí odhalení, zahlazují stopy.
 • Léčba: Individuální psychoterapie zaměřená na získání náhledu na poruchu a získání kontroly nad patologickým chováním.

KLEPTOMÁNIE

 • Osoba nemůže opakovaně odolat impulsům ukrást předměty, které nejsou určeny k osobní potřebě nebo pro finanční zisk.
 • Obvykle začíná v adolescenci, ale může začít i v dospělosti.
 • Jedinec pociťuje napětí před krádeží a uvolnění po ní. Ukradené věci pro něho obvykle nemají žádný význam, často bývají zahazovány nebo tajně vraceny na původní místo. Čin není prováděn s komplicem. Kleptoman mívá dostatek peněz ke koupi předmětů, ale krade jen pro požitek z kradení. Přestože se snaží svůj čin utajit, nevyužije všech možností. Ke zhoršení poruchy dochází při stresu.
 • Léčba: Individuální psychoterapie.
20.7.2012

Adresa ordinace

Sudkova 686/2a
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

zobrazit na mapě

 

Kontakt

Telefon na objednání:

+420 274 772 732

Fax:

+420 274 770 235

Email:

info@vodopad.cz

 

Ordinační doba

 

Pondělí 07.00 - 15.00
Úterý 07.00 - 12.00
Středa 07.00 - 18.00
Čtvrtek 07.00 - 11.00
Pátek 07.00 - 09.00

Zajímavé odkazy