MUDr. Ilona DIVÁCKA, MBA
Vodopad.cz

Poruchy příjmu potravy

(mentální anorexie, mentální bulimie)

MENTÁLNÍ ANOREXIE

 • Pro poruchu je charakteristické ubývání na váze vyvolané a udržované pacientem.
 • Výskyt plně vyjádřených forem v populaci adolescentních dívek a mladých žen je 0,5-1%. Poměr muži:ženy je 1:10. Výskyt mentální anorexie se zvyšuje od počátku 70. let. Vyskytuje se více ve středních a vyšších socioekonomických vrstvách.
 • Pacientky se neustále zabývají obavami z tloušťky, usilují o nízkou váhu. Následkem je podvýživa různé závažnosti. Váha pacientek bývá o 15% nižší oproti očekávané normě pro daný věk a výšku nebo "body mass index" je menší než 17,5 (body mass index=váha (v kg)/[výška v m]2). Ztráta váhy je způsobena vyhýbáním se jídlům, "po kterých se tloustne". Pacientky samy sebe hodnotí jako tlusté. U žen často dochází ke ztrátě menstruace. Porucha se často vyskytuje v nové životní situaci, se kterou se pacientka není schopna vypořádat.
 • Prognóza: Mentální anorexie nejčastěji začíná kolem 17. roku věku. Porucha může probíhat jako ojedinělá epizoda s následnou úzdravou, ale také jako chronické onemocnění vedoucí ke smrti. Dle současných údajů se 40% pacientů uzdraví úplně, 30% se zlepší, 20% zůstává nezlepšeno. 2-5% případů končí sebevraždou.

Léčba: Bezprostředním cílem terapie je navození normálního jídelního režimu a zvýšení hmotnosti, může proto probíhat ambulantně (při dobré motivaci pacientky) nebo na psychiatrické, dětském nebo interním oddělení nemocnice. Dále by měla následovat intervence psychiatra s použitím tzv. kognitivně behaviorální terapie a svépomocných manuálů.
Z farmak se při léčbě mentální anorexie používají antidepresiva (SSRI) a někdy neuroleptika.

MENTÁLNÍ BULIMIE

 • Opakované záchvaty zvýšeného příjmu potravy a přehnaná kontrola tělesné váhy, což vede k přejídání s následným zvracením nebo užíváním projímadel.
 • Vyskytuje se asi u 1-3% adolescentních a mladých dospělých žen. O něco vyšší výskyt byl zaznamenán u studentek středních a vysokých škol. Asi 10% případů je popisováno u mužů.
 • Klinický obraz: Pacientky se neustále zabývají jídlem, touží po jídle a mají nutkání pojídat veliká množství jídla v krátké době. Pacientky mají neodbytný strach z tloustnutí. Následuje snaha potlačit "výkrmný" účinek jídla vyprovokovaným zvracením, zneužíváním projímadel, užíváním léků, které snižují chuť k jídlu (anorektika), syntetických hormonů štítné žlázy nebo léků na zvýšenou tvorbu moči (diuretika). Pacientky jsou schopny rozlišit záchvaty přejídání od obyčejného zvýšeného příjmu jídla. Nemají dostatečně silnou vůli ukončit příjem jídla, končí až v okamžiku, kdy mají silný pocit na zvracení nebo cítí bolestivě přeplněný žaludek. Záchvatům přejídání předchází smutná nálada nebo úzkosti. Tyto pocity mizí při přejídání, ale poté se vracejí spolu s pocity viny a sebekritikou. Přejídání probíhá obvykle tajně a trvá v průměru 1 hodinu. Frekvence záchvatů přejídání je různá. Pacientky utrácejí za jídlo velké množství peněz. Váha pacientek kolísá od mírné podváhy k mírné nadváze. Pacientky mohou mít narušené sexuální projevy, od promiskuity k úplnému odmítání sexuální aktivity.
 • Prognóza: Začátek poruchy často následuje po změně životní situace (začátek studia, změna zaměstnání). Průběh je obvykle chronický, často pacientky vyhledávají léčbu až po několika letech trvání onemocnění.

Léčba: Dosud neexistuje jednotný názor na léčbu mentální anorexie.
Farmaka: antidepresiva (tricyklická antidepresiva, SSRI)
Psychoterapie: kognitivně behaviorální terapie.

  20.7.2012

  Adresa ordinace

  Sudkova 686/2a
  109 00 Praha 10
  Horní Měcholupy

  zobrazit na mapě

   

  Kontakt

  Telefon na objednání:

  +420 274 772 732

  Fax:

  +420 274 770 235

  Email:

  info@vodopad.cz

   

  Ordinační doba

   

  Pondělí 07.00 - 15.00
  Úterý 07.00 - 12.00
  Středa 07.00 - 18.00
  Čtvrtek 07.00 - 11.00
  Pátek 07.00 - 09.00

  Zajímavé odkazy