MUDr. Ilona DIVÁCKA, MBA
Vodopad.cz

Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek

alkohol, opioidy, kanabinoidy, kokain, halucinogeny

ALKOHOL

alkohol je jednoduchá chemická látka, snadno proniká k různým orgánům včetně mozku

pro děti a mladistvé je požívání alkoholu nebezpečnější, než pro dospělé, protože mají menší tělesnou hmotnost a jejich játra nejsou schopna ho dostatečně odbourávat

Vývojová stádia alkoholismu (dle Jellinka):

 1. stadium - Alkohol je prostředkem, která potlačuje nepříjemné psychické pocity nebo prostředek, jak si zvednout náladu ve společnosti.
 2. stadium - Stoupá tolerance k alkoholu (potřeba stále větších dávek alkoholu k dosažení stejného účinku), piják často přechází od málo koncentrovaných alkoholických nápojů ke koncentrovanějším, pije rychleji.
 3. stadium - Dále roste tolerance, objevují se okénka (piják si nepamatuje, co v opilosti dělal). Alkohol se stává středem pozornosti pijáka, začínají se hromadit problémy. Piják je schopen abstinence, což podporuje jeho názor, že požívání alkoholu má pod kontrolou, přesto ve skutečnosti dochází ke ztrátě kontroly nad pitím. Abstinence je snazší než pití s mírou. Výjimečně je člověk schopen zvládnout situaci sám.
 4. stadium - Tolerance k alkoholu je snížená, tzn. alkoholik se opije rychleji než dříve. Pije při nevhodných příležitostech, začíná pít od rána a v několikadenních tazích. Objevuje se delirium tremens.

  Otrava alkoholem

  • Klinický obraz: Mírná otrava alkoholem vede k uvolnění, hovornosti, nadnesené náladě, nejisté chůzi, v dechu je cítit alkohol. Těžká otrava vede k agresivitě, podrážděnosti, labilní náladě, zhoršenému úsudku, později k útlumu, "okénkům" (postižený zapomene události, které proběhly během jeho opilosti), otupění, dále se může vyskytovat snížení krevního tlaku a tělesné teploty. V nejtěžších případech ke ztrátě vědomí a smrti. Komplikací otravy alkoholem mohou být dopravní nehody, úrazy se zlomeninami, kriminální činy.
  • Léčba: Většinou pouze podpůrná. Někdy je nutný dohled kvůli možným komplikacím (pády, úraz hlavy).

  Závislost na alkoholu

  • Je charakterizována výraznou touhou nebo nutkáním získat alkohol, tolerancí (potřeba zvyšovat množství požitého alkoholu k dosažení stejného účinku), snížením jiných důležitých zájmů a zálib v důsledku požívání alkoholu, trvalé konzumování alkoholu navzdory jeho jasně škodlivým důsledkům. Alkoholici mají sklon k samotářskému pití, protože ztrácejí abstinující přátele, dochází u nich častěji k pádům, k pití při nevhodných příležitostech (řízení auta).
  • Léčba: Cílem terapie je dosažení dlouhodobé abstinence. Pro léčbu je nezbytné, aby si pacient svoji závislost uvědomil (práce na náhledu) a byl seznámen s možnými komplikacemi dalšího pití. Paralelně probíhá spolupráce s rodinou. Existují různé formy anonymní pomoci a svépomoci. Farmaka: Disulfiram (AntabusR) - lék, po kterém při požití alkoholu následuje nahromadění acetaldehydu v těle a nepříjemné reakci- bolest hlavy, zčervenání, obtíže s dýcháním, zrychlený dech a puls, pocit pulzace v hlavě a krku, snížení tlaku, slabost, zmatenost.

  Delirium tremens

  • Životohrožující stav. Je charakterizován poruchou vědomí, přítomností paranoidního bludu (pocit pronásledování), objevují se zrakové halucinace (hmyz, malí živočichové), tělesné, sluchové nebo čichové halucinace, křeče.
  • Vyskytuje po několikaletém pravidelném pití nejen tvrdého alkoholu, ale i piva nebo vína. Riziko pro vznik delirium tremens je např. horečnaté onemocnění, zranění, při vynucené abstinenci (pobyt ve vězení).

  Alkoholový odvykací stav

  • Dostavuje se u osob, které se věnují dlouhodobě a intenzivně pití alkoholu. Přítomny jsou alespoň některé z následujících znaků: třes jazyka, víček nebo napřažených rukou, pocení, nucení na zvracení nebo zvracení, urychlený pulz nebo zvýšený tlak, neklid, bolesti hlavy, nespavost, malátnost, slabost, zrakové nbo sluchové halucinace, křeče.
  • Maximální intenzita příznaků odvykacího syndromu se dostavuje druhý den abstinence. Příznaky odeznívají čtvrtý až pátý den abstinence. Některé příznaky mohou odeznívat i několik měsíců.

  Alkoholová halucinóza

  • Živé zrakové a sluchové halucinace, které se vyskytují u osob závislých na alkoholu po po několikadenní abstinenci. Vyskytuje se poměrně vzácně, je častější u mužů než žen.
  • Léčba: Neuroleptika v kombinaci s anxiolytiky.

  OPIOIDY (opium, morfin, heroin, kodein, methadon)

  • opium se kouří, heroin se šňupe nebo aplikuje injekčně.
  • doba účinku - heroin 3-4 hodiny, morfin 4-5 hodin.

  Otrava opioidy

  • Může znamenat ohrožení života, často jako důsledek špatně odhadnuté dávky, nebo při kombinaci s alkoholem nebo léky, které tlumí centrální nervový systém.
  • Klinický obraz: bodové zornice, útlum dýchání, snížená funkce centrálního nervového systému.
  • Léčba: Převoz do nemocnice, kde je pacientovi zpravidla aplikován lék naloxon.

  Odvykací stav po opioidech

  • Jen zřídka znamená ohrožení života.
  • Klinický obraz: podobný chřipce (slzení, pocení, rýma), dále nespavost, návaly horka a chladu, svalové bolesti, křeče v žaludku, rozšířené zornice, třes, neklid, zvracení, průjem, zrychlený puls, vyšší tlak.
  • Léčba: Methadon - používá se v dlouhodobé léčbě závislosti na opioidech.

  KANABINOIDY (marihuana, hašiš, tráva)

  • kanabinoidy se obvykle kouří, ale mohou se také polykat

  Otrava kanabinoidy

  • Klinický obraz: uvolněné chování, úzkost, podezíravost, zhoršení pozornosti a úsudku, sluchové nebo zrakové představy, pocit odtržení od reality, zvýšená chuť k jídlu, sucho v ústech, zrychlený puls, nastříknuté spojivky.
  • Ohrožení života může nastat v případě požití (polykání) nekontrolovaně velkých dávek kanabinoidů.
  • Užívání marihuany může vést k vyprovokování schizofrenní epizody.
  • Léčba: Obvykle nebývá požadována.

  KOKAIN

  • kokain se může šňupat, kouřit nebo aplikovat injekčně.
  • riziko vzniku závislosti vzniká již po první dávce.
  • kokain je také zneužíván k hubnutí nebo udržení nízké tělesné hmotnosti.

  Otrava kokainem

  • Klinická obraz: euforie a pocit zvýšené energie, agresivita, velikášské představy nebo činy, vznětlivá nálada, sluchové nebo zrakové halucinace, podezíravost, ztráta hmotnosti, pocení, pocit na zvracení nebo zvracení, poruchy srdeční činnosti, svalová slabost, křeče.
  • Léčba: Obvykle hospitalizace v lůžkové zařízení pro zvládnutí příznaků otravy.

  Odvykací stav po užívání kokainu

  • Klinický obraz: smutek nebo apatie, útlum, zvýšená chuť k jídlu, touha po kokainu, nepříjemné sny.
  • dlouhodobé užívání kokainu může vést k depresivní poruše se sebevražednými tendencemi.

  HALUCINOGENY (LSD, psilocybin, fencyklidin - "andělský prach")

  • látky rostlinného původu, i uměle vyrobené
  • po dlouhodobém užívání se mohou proti vůli postižených vracet zážitky, které měli v době užívání halucinogenů (tzv. flashback, echo-fenomén).

  Otrava halucinogeny

  • Klinický obraz: nejprve nastupují tělesné příznaky - bušení srdce, závratě, pocit na zvracení, sucho v ústech, po 30-45 minutách nastupují psychické příznaky - euforie nebo deprese, halucinace, podezíravost, přeceňování vlastních schopností, agrese vůči okolí i sobě samému (sebevraždy) nebo útlum.
  • Léčba: Zklidnění postiženého, event. hospitalizace na lůžkovém oddělení.
   20.7.2012

   Adresa ordinace

   Sudkova 686/2a
   109 00 Praha 10
   Horní Měcholupy

   zobrazit na mapě

    

   Kontakt

   Telefon na objednání:

   +420 274 772 732

   Fax:

   +420 274 770 235

   Email:

   info@vodopad.cz

    

   Ordinační doba

    

   Pondělí 07.00 - 15.00
   Úterý 07.00 - 12.00
   Středa 07.00 - 18.00
   Čtvrtek 07.00 - 11.00
   Pátek 07.00 - 09.00

   Zajímavé odkazy