MUDr. Ilona DIVÁCKA, MBA
Vodopad.cz

Antidepresiva

(léky upravující chorobně pokleslou náladu)

Charakteristika účinku: Široká skupina léků, která působí na chorobně pokleslou (depresivní) náladu a další příznaky, které doprovázejí depresi (útlum, neklid, strach, neschopnost prožitku štěstí). Obecně platí, že účinek antidepresiv se projevuje se zpožděním několika dnů až týdnů.

Charakteristika účinku: Široká skupina léků, která působí na chorobně pokleslou (depresivní) náladu a další příznaky, které doprovázejí depresi (útlum, neklid, strach, neschopnost prožitku štěstí). Obecně platí, že účinek antidepresiv se projevuje se zpožděním několika dnů až týdnů.

Použití: deprese, neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy.

Rozdělení:

Tricyklická antidepresiva (tymoleptika) - skupina nejpoužívanějších a vysoce účinných antidepresiv s jednotnou chemickou strukturou. Nežádoucí účinky (v různé míře zastoupeny u všech preparátů) - sucho v ústech, zrychlený puls, zácpa, zhoršení glaukomu s uzavřeným úhlem, dále útlum, nižší krevní tlak, zvýšená chuť k jídlu, potíže s menstruací, otoky, zvýšená pohotovost k epileptickým záchvatům, kožní reakce. Jednotlivé preparáty - nortriptylin (firemní název Nortrilen®), amineptin (Survector®), norimipramin (Petylyl®), dibenzepin (Noveril®), dosulepin (Prothiaden®), imipramin (Melipramin®), amitriptylin (Amitriptylin®), klomipramin (Hydiphen®, Anafranil®), lofepramin (Tymelit® ).

Antidepresiva II. generace - skupina antidepresiv s různou chemickou strukturou a lepší snášenlivostí, než mají tricyklická antidepresiva. Nežádoucí účinky - kožní reakce (u maprotilinu), pocit na zvracení a zvracení (viloxazin), únava a ospalost (mianserin). Jednotlivé preparáty - mianserin (firemní název Lerivon® ), trazodon (Trittico® ), viloxazin (Vivalan®), buspiron (Buspar®), maprotilin (Maprotilin®, Ludiomil®, Maprotibene®), mirtazapin (Remeron®)

SSRI (inhibitory reuptake serotoninu) - novější skupina antidepresiv s velmi dobrou snášenlivostí i účinností. Nežádoucí účinky - asi 1/4 léčených má zpočátku potíže s trávicím traktem (pocit na zvracení, zvracení, průjmy, zácpa), dále se vyskytuje nespavost, bolesti hlavy, třes, pocení, závratě). Jednotlivé preparáty - fluvoxamin (firemní název Fevarin®), fluoxetin (Deprenon®, Deprex®, Fluoxet®, Fluxonil®, Portal®, Prozac®), citalopram (Seropram®), sertralin (Zoloft®), paroxetin (Seroxat®).

SNRI (inhibitory reuptake serotoninu a noradrenalinu) - novější skupina antidepresiv s rychlejším nástupem účinku. Nežádoucí účinky - pocit na zvracení, zácpa, sucho v ústech, závratě, třes, ospalost, bolesti hlavy. Jednotlivé preparáty - venlafaxin (firemní označení Efectin®), milnacipram, nefazodon.

Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) - heterogenní skupina antidepresiv. Nežádoucí účinky - u neselektivních IMAO - nespavost, snížený tlak, neklid, bolesti hlavy, sucho v ústech, ubývání hmotnosti, sexuální dysfunkce, vysoce rizikové je náhlé zvýšení krevního tlaku, tzv. hypertenzní krize, u selektivních IMAO - nespavost, závratě, zřídka snížení krevního tlaku, bolesti hlavy, pocit na zvracení.

Jednotlivé preparáty - z neselektivních IMAO je u nás dostupný tranylcypromin (firemní název Parnate®), ze selektivních IMAO - meklobemid (Aurorix®). Při léčbě neselektivními IMAO je potřeba dodržovat dietu, při které se nekonzumují potraviny bohaté na tyramin (olomoucké tvarůžky, jogurty, slanečky, uherský a lovecký salám, kvasnice, sojové produkty, banány, fíky, hrozny, fazole, boby, červená vína, pivo atd.)
20.7.2012

Adresa ordinace

Sudkova 686/2a
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

zobrazit na mapě

 

Kontakt

Telefon na objednání:

+420 274 772 732

Fax:

+420 274 770 235

Email:

info@vodopad.cz

 

Ordinační doba

 

Pondělí 07.00 - 15.00
Úterý 07.00 - 12.00
Středa 07.00 - 18.00
Čtvrtek 07.00 - 11.00
Pátek 07.00 - 09.00

Zajímavé odkazy