MUDr. Ilona DIVÁCKA, MBA
Vodopad.cz

Neuroleptika

(léky upravující chorobně narušené myšlení)

Léky, které upravují chorobně narušené myšlení, vnímání, chování a jednání. Nejpočetnější a nejdůležitější skupina léků užívaných v psychiatrii.

Použití: Schizofrenie, zklidnění mentálně retardovaných a dementních osob, potlačení závislosti na alkoholu a jiných drogách, sexuální deviace.

Rozdělení:

Basální (sedativní) neuroleptika - mají výrazný zklidňující a tlumivý efekt a nízký výskyt nežádoucích účinků. Jednotlivé preparáty - chlorpromazin (firemní název Plegomazin®), levomepromazin (Tisercin®), thioridazin (Thioridazin®), chlorprothixen (Chlorprothixen®).

Incizivní neuroleptika - vykazují dobrý účinek v léčbě halucinací, bludů, neklidu a agresivity. Výskyt nežádoucích účinků je poměrně častý. Jednotlivé preparáty - perfenazin (firemní označení Perfenazin®), Prochlorperazin (Prochlorperazin®), flupentixol (Fluanxol®), cisklopenthixol (Cisordinol®), haloperidol (Haloperidol®), pimozid (Orap®), penfluridol (Semap®), fluspirilen (Imap®), oxyprothepin (Meclopin®).

Atypická neuroleptika - léky, které ovlivňují oproti předchozím skupinám i tzv. negativní příznaky schizofrenie (pocit snížené energie, oploštělé prožívání, nerozhodnost) a jsou účinná v případě selhání jiných neuroleptik. Jednotlivé preparáty - tiaprid (Tiapridal®), sulpirid (Dogmatil®, Prosulpin®), klozapin (Leponex®), olanzapin (Zyprexa®), risperidon (Risperdal®), quetiapin (Seroquel®), tergurid (Mysalfon®).

Depotní neuroleptika - neuroleptika, která jsou esterifikována mastnými kyselinami a rozpuštěna v olejovém vehikulu. Aplikují se injekčně do svalu a účinná látka se z nich uvolňuje po dobu 2-4 týdnů. Používají se u nemocných, kteří odmítají léky perorálně (ústy), ale jsou ochotni se dostavovat na injekce. Jednotlivé preparáty - flufenazin-dekanoát (firemní označení Moditen-Depot®), flupenthixol-dekanoát (Fluanxol-Depot®), haloperidol-dekanoát (Haloperidol-Decanoat®), oxyprothepin-dekanoát (Meclopin®), cisklopenthixol-acetát (Cisordinol Acutard®).

 

I přes řadu nežádoucích účinků patří neuroleptika k relativně bezpečným a málo toxickým lékům. Nežádoucí účinky jsou společné celé skupině neuroleptik. V různé míře jsou zastoupeny u různých preparátů. Jsou subjektivně nepříjemné pro pacienta, nenarušují však funkci žádného životně důležitého orgánu. Většinu nežádoucích účinků je možno odstranit korektivními léky.

Mezi nežádoucí účinky neuroleptik patří:

Neuroleptický parkinsonoid - vyskytuje se u 20-60% léčených, léčení mají strnulé držení horních končetin, maskovitý obličej, klidový třes, chůzi o malých krůčcích, horší mluvu, snížené souhyby. Akutní dyskineze - vyskytuje se u 2-10% léčených, léčení mají spasmus (křeč) svalů zejména v oblasti šíje, obličeje, okohybných svalů. )
Tardivní dyskineze - objevuje se při dlouhodobé léčbě neuroleptiky, projevuje se jako abnormní pohyby rukou, nohou, trupu a grimasováním v obličeji. Pohyby nejsou bolestivé a pacient si je neuvědomuje.
Tardivní dystonie - opět mimovolné pohyby, které jsou ale pomalejší než u tardivní dystonie, jsou bolestivé a pacient si je uvědomuje.


Další nežádoucí účinky neuroleptik:

  • snížení krevního tlaku
  • sexuální poruchy
  • denní  spavost a zvýšená spavost
  • suchost sliznic
  • snížení pocení
  • zácpa
  • snížené močení.
20.7.2012

Adresa ordinace

Sudkova 686/2a
109 00 Praha 10
Horní Měcholupy

zobrazit na mapě

 

Kontakt

Telefon na objednání:

+420 274 772 732

Fax:

+420 274 770 235

Email:

info@vodopad.cz

 

Ordinační doba

 

Pondělí 07.00 - 15.00
Úterý 07.00 - 12.00
Středa 07.00 - 18.00
Čtvrtek 07.00 - 11.00
Pátek 07.00 - 09.00

Zajímavé odkazy